Aktualności

Sieć kultury. Warsztaty w Bytowie

Spotkanie informacyjne w Miastku: „Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej”

Spotkanie informacyjne w Miastku: „Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 18 stycznia 2017 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Miastka, Bytowa oraz całego powiatu bytowskiego.

 

W programie spotkania m.in.:

  • ​Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji na założenie działalności gospodarczej.
  • Aktualne wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w szczególności dla mieszkańców Miastka, Bytowa oraz  całego powiatu bytowskiego (Działanie 5.7. „Nowe mikroprzedsiębiorstwa”).
  • Możliwości dofinansowania założenia działalności gospodarczej w ramach pozostałych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.
  • Oferta Powiatowych Urzędów Pracy.
  • Instrumenty zwrotne jako alternatywa dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą.
  • Źródła informacji o Funduszach Unii Europejskiej.
Inkubator w Bytowie - 10.01.2017
 
Nieformalne spotkanie Forum Instytucji Otoczenia Biznesu Województwa Pomorskiego

Nieformalne spotkanie Forum Instytucji Otoczenia Biznesu Województwa Pomorskiego

W dniu 11.01.2017r. odbyło się kolejne spotkanie Nieformalnego Forum Instytucji Otoczenia Biznesu Województwa Pomorskiego. Tym razem spotkanie odbyło się w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie. Mroźna i śnieżna pogoda nie pozwoliła dotrzeć na spotkanie wszystkim przedstawicielom Inkubatorów. Na spotkanie dotarli przedstawiciele ze Tczewa, Dzierzgonia, Słupska, Kościerzyny, Lęborka i Gdańska. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Bytowski Pan Leszek Waszkiewicz i Wice Burmistrz Bytowa Pan Jacek Czapiewski. Samorządowcy zapoznali zebranych z aktualną sytuacją rynku pracy, problemami z jakimi borykają się młodzi przedsiębiorcy jak również o planach i zamierzeniach samorządów w sferze rozwiązywania problemów związanych z przedsiębiorczością zarówno w Gminie Bytów jak i Powiecie Bytowskim.

Inkubator w Bytowie - 13.01.2017
 
Debata pt MŁODA BYTOWSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Debata pt MŁODA BYTOWSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Zapraszamy 17 LISTOPADA (czwartek) o godz. 17:00, ul. Podzamcze 34. Głos w części panelowej zabiorą Burmistrz Bytowa i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych oraz młodzi przedsiębiorcy.

Debata  pt. MŁODA BYTOWSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ jest organizowana w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Spotkanie ma charakter otwarty.

Inkubator w Bytowie - 4.11.2016
 

Pomorski Dzień Przedsiębiorczości W Kościerzynie

 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wspólnie z powiatowymi urzędami pracy 
w województwie pomorskim organizuje już po raz ósmy przedsięwzięcie pn.  Pomorski Dzień Przedsiębiorczości – IDG w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. 
W tym roku ww. przedsięwzięcie w powiecie kościerskim odbędzie się dnia 17 listopada 2016 r. (czwartek) w godz. 1000 – 1400 w Sali im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie przy ul. 3 maja 9.

Celem przedsięwzięcia jest promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych i innych osób zamierzających uruchomić indywidualną działalność gospodarczą, jak również wspieranie rozwoju firm założonych m.in. przez osoby bezrobotne 
i przekształcaniu się ich w mikroprzedsiębiorstwa.

W trakcie trwania Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości – IDG osoby chcące uruchomić własną firmę będą mogły uzyskać informacje o sposobie postępowania i procesie zakładania działalności gospodarczej, wymaganych i niezbędnych dokumentach u przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces uruchamiania działalności gospodarczej, bądź dowiedzieć się o źródłach finansowania umożliwiających założenie firmy, czy innych możliwościach wsparcia.

Inkubator w Bytowie - 8.11.2016
 
Projekt pt "Szkoła Biznesu"

Projekt pt "Szkoła Biznesu"

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego do udziału w projekcie pn. „Szkoła biznesu”, w ramach którego można uzyskać do 40 tys. zł na otwarcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne lub bierne zawodowo powyżej 30. roku życia, które w ciągu ostatniego roku nie prowadziły firmy, mające miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich powiatu bytowskiego. Każdy uczestnik projektu musi ponadto należeć do co najmniej jednej ze wskazanych grup, tj. kobiety lub osoby z niepełnosprawnościami lub osoby o niskich kwalifikacjach (max. wykształcenie ponadgimnazjalne).

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia i doradztwo przygotowujące do prowadzenia firmy, a także udzielimy wsparcia finansowego w kwocie do 40,2 tys. zł na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Rekrutacja do projektu odbędzie się na przełomie listopad/grudzień 2016 r. Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą na stronie www.marmolowski.pl, w biurze projektu w Bytowie przy ul. Miłej 26, w siedzibie firmy przy ul. 11. Listopada 1. Informację nt. projektu udzielane są również telefonicznie pod numerem 730-000-528.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na spotkania informacyjne, których harmonogram znajduje się  na stronie www.marmolowski.pl w zakładce „Aktualności”.

Projekt „Szkoła biznesu” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Inkubator w Bytowie - 9.11.2016
 
Projekt "Praca według potrzeb"

Projekt "Praca według potrzeb"

Firma Enbit zaprasza do udziału w projekcie "Praca według potrzeb!".

Kompleksowy program wsparcia dla osób bezrobotnych.

Oferują:

-doradztwo zawodowe

-szkolenia zakończone certyfikatem potwierdzającym nabyte kwalifikacje

-płatne staże

-pomoc w znalezieniu pracy

 

Inkubator w Bytowie - 14.11.2016
 
Szkolenie w Słupsku "Jak skutecznie ubiegać się o wsparcie z Funduszy Europejskich"

Szkolenie w Słupsku "Jak skutecznie ubiegać się o wsparcie z Funduszy Europejskich"

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na szkolenie organizowane w dniu 24 listopada 2016 r. poświęcone zasadom ubiegania się o wsparcie z Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020 dla osób chcących założyć działalność gospodarczą oraz zasadom tworzenia biznesplanu. Szkolenie skierowane jest do osób w każdej grupie wiekowej, zarówno przed jak i po 30 roku życia.    

 

Inkubator w Bytowie - 14.11.2016
 
NAPISALI O NAS

NAPISALI O NAS

Napisano o nas w Bezpłatnym Informatorze Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie nr 3/2016

Inkubator w Bytowie - 14.11.2016
 
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI). Bezpłatne konsultacje odbędą się 30 listopada 2016 r. (środa), w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STOLEM w Bytowie, ul. Podzamcze 34, w godzinach 
10:00-13:00.

Inkubator w Bytowie - 23.11.2016
 
Spotkanie informacyjne "Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej''

Spotkanie informacyjne "Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej''

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne "Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej" organizowane w dniu 25 października 2016 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem osób po 30 roku życia. 

Inkubator w Bytowie - 19.10.2016
 

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku w czerwcu rozpoczął realizację trzyletniego programu „Sieć kultury” skierowanego dla osób zajmujących się edukacją kulturową w województwie pomorskim. Jego zadaniem jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej w działaniach instytucji kultury i oświaty przez tworzenie warunków do współpracy między edukatorami i animatorami kultury.

W dniach 25 - 26 czerwca br. w  Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie spotkali się nauczyciele i edukatorzy, którzy aktywnie działają w obszarze edukacji kulturowej w regionie na bezpłatnych warsztatach: Design Thinking dla kultury, Nowe technologie w edukacji kulturowej i Facylitacja jako narzędzia pracy z grupą.

Na warsztatach przedstawione zostały możliwości wykorzystania nowych technologii w projektach z zakresu edukacji kulturowej, zaprezentowano główne metody umożliwiające poznanie potrzeb i problemów odbiorców, a także można było doświadczyć  wykorzystanie poznanych narzędzi facylitacyjnych.

 
 
 
1 2 3 4 5 ...9
 
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Zapisz się do newslettera

wyślij

 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij