Aktualności

Sieć kultury. Warsztaty w Bytowie

Mobilne Punkty Informacyjne o Funduszach Europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnych Punktów Informacyjnych (MPI). 

Inkubator w Bytowie - 6.11.2017
 
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI). 

Bezpłatne konsultacje odbędą się 11 maja 2017 r. (czwartek), w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STOLEM w Bytowie, ul. Podzamcze 34, w godz. 9:00-11:30

Inkubator w Bytowie - 8.05.2017
 

ZOSTAŃ LIDEREM/KĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ – rusza I edycja Szkoły Liderów Przedsiębiorczości Społecznej organizowanej przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Słupsku.

ZOSTAŃ LIDEREM/KĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ – rusza I edycja Szkoły Liderów Przedsiębiorczości Społecznej organizowanej przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Słupsku.

 Jak wzmocnić swoje umiejętności liderskie, skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem społecznym i budować jego markę? Jak pozyskiwać fundusze i partnerów biznesowych?

6 dni szkoleń, 12 uczestników i uczestniczek, doskonale przygotowani trenerzy i trenerki, przestrzeń do wzajemnej inspiracji, wymiany doświadczeń, rozwoju osobistego, nowe umiejętności i kontakty.

Szukamy osób, które:

 • są lub chcą zostać liderami/kami w swojej małej lub dużej społeczności działającej w obszarze przedsiębiorczości społecznej,
 • chcą rozwijać swoje umiejętności liderskie, aby skuteczniej zarządzać swoją organizacją i jej zasobami,
 • zajmują się zarządzaniem w swojej organizacji pozarządowej i chcą zdobyć kompetencje potrzebne do prowadzenia działalności odpłatnej lub gospodarczej.
Inkubator w Bytowie - 25.04.2017
 
Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” rozpoczyna realizację II edycji projektu pn. „Akademia Zatrudnienia”

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” rozpoczyna realizację II edycji projektu pn. „Akademia Zatrudnienia”

Szansa na pracę
Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s. c. Alicja Marmołowska Ewa Marmołowska rozpoczyna realizację II edycji projektu pn. „Akademia Zatrudnienia”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które są mieszkańcami powiatu bytowskiego, kościerskiego i lęborskiego, mają co najmniej 30 lat i są zarejestrowane jako bezrobotne. W szczególności zapraszamy do zgłaszania osoby o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz kobiety i osoby po 50 roku życia.

Inkubator w Bytowie - 28.04.2017
 
Szkolenie :Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne szkolenie poświęcone zasadom tworzenia biznesplanu: „Jak skutecznie ubiegać się o wsparcie z Funduszy Europejskich"

Szkolenie :Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne szkolenie poświęcone zasadom tworzenia biznesplanu: „Jak skutecznie ubiegać się o wsparcie z Funduszy Europejskich"

Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w Bytowie i Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne szkolenia organizowane w dniach 8 marca 2017 r. poświęcone zasadom​ tworzenia biznesplanu.

W programie szkoleń m.in.:

 • ​​Najważniejsze zasady projektów oferujących dotacje na założenie działalności gospodarczej
 • ​Typy przedsiębiorców. Jakim przedsiębiorcą będę? - czyli krótki test predyspozycji przedsiębiorczych
 • ​Warsztaty tworzenia biznesplanu w teorii i praktyce.
 • ​Źródła informacji o Funduszach Europejskich.   


Inkubator w Bytowie - 28.02.2017
 
Zaproszenie na konferencję „Ekonomia społeczna – możliwości i wyzwania”

Zaproszenie na konferencję „Ekonomia społeczna – możliwości i wyzwania”

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim serdecznie zaprasza na konferencję  „Ekonomia społeczna – możliwości i wyzwania”, która odbędzie się w dniu 24 marca 2017 roku w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie, przy ul. Podzamcze 34.

Inkubator w Bytowie - 7.03.2017
 
Zapraszamy na spotkanie pt "Instalacje fotowoltaiczne"

Zapraszamy na spotkanie pt "Instalacje fotowoltaiczne"

"Zapraszamy serdecznie właścicieli firm z obszaru Bytowa oraz gmin przyległych,  zainteresowanych udziałem w projekcie zakładającym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym przeprowadzonym przez firmę GlobalECO

Celem programu jest montaż instalacji z odnawialnych źródeł energii(OZE) – fotowoltaika, instalacje solarne, pompy ciepła.
W tym projekcie istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania przez firmy na poziomie do 80 % kosztów.

Spotkanie ma na celu przedstawienie kwestii technicznych związanych z taką instalacją, omówienie kosztów przedsięwzięcia oraz udzielenie odpowiedzi na wszelkie pytania, które padną z Państwa strony.

Inkubator w Bytowie - 7.02.2017
 
ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE KONSULTACJE W RAMACH MOBILNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE KONSULTACJE W RAMACH MOBILNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI). Bezpłatne konsultacje odbędą się ​​10 lutego 2017 r. (piątek), w Kaszubskim
Inkubatorze Przedsiębiorczości STOLEM w Bytowie, ul. Podzamcze 34, w godzinach 10:00-12:30. 

Inkubator w Bytowie - 27.01.2017
 
Spotkanie informacyjne w Miastku: „Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej”

Spotkanie informacyjne w Miastku: „Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 18 stycznia 2017 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Miastka, Bytowa oraz całego powiatu bytowskiego.

 

W programie spotkania m.in.:

 • ​Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji na założenie działalności gospodarczej.
 • Aktualne wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w szczególności dla mieszkańców Miastka, Bytowa oraz  całego powiatu bytowskiego (Działanie 5.7. „Nowe mikroprzedsiębiorstwa”).
 • Możliwości dofinansowania założenia działalności gospodarczej w ramach pozostałych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.
 • Oferta Powiatowych Urzędów Pracy.
 • Instrumenty zwrotne jako alternatywa dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą.
 • Źródła informacji o Funduszach Unii Europejskiej.
Inkubator w Bytowie - 10.01.2017
 
Nieformalne spotkanie Forum Instytucji Otoczenia Biznesu Województwa Pomorskiego

Nieformalne spotkanie Forum Instytucji Otoczenia Biznesu Województwa Pomorskiego

W dniu 11.01.2017r. odbyło się kolejne spotkanie Nieformalnego Forum Instytucji Otoczenia Biznesu Województwa Pomorskiego. Tym razem spotkanie odbyło się w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie. Mroźna i śnieżna pogoda nie pozwoliła dotrzeć na spotkanie wszystkim przedstawicielom Inkubatorów. Na spotkanie dotarli przedstawiciele ze Tczewa, Dzierzgonia, Słupska, Kościerzyny, Lęborka i Gdańska. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Bytowski Pan Leszek Waszkiewicz i Wice Burmistrz Bytowa Pan Jacek Czapiewski. Samorządowcy zapoznali zebranych z aktualną sytuacją rynku pracy, problemami z jakimi borykają się młodzi przedsiębiorcy jak również o planach i zamierzeniach samorządów w sferze rozwiązywania problemów związanych z przedsiębiorczością zarówno w Gminie Bytów jak i Powiecie Bytowskim.

Inkubator w Bytowie - 13.01.2017
 

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku w czerwcu rozpoczął realizację trzyletniego programu „Sieć kultury” skierowanego dla osób zajmujących się edukacją kulturową w województwie pomorskim. Jego zadaniem jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej w działaniach instytucji kultury i oświaty przez tworzenie warunków do współpracy między edukatorami i animatorami kultury.

W dniach 25 - 26 czerwca br. w  Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie spotkali się nauczyciele i edukatorzy, którzy aktywnie działają w obszarze edukacji kulturowej w regionie na bezpłatnych warsztatach: Design Thinking dla kultury, Nowe technologie w edukacji kulturowej i Facylitacja jako narzędzia pracy z grupą.

Na warsztatach przedstawione zostały możliwości wykorzystania nowych technologii w projektach z zakresu edukacji kulturowej, zaprezentowano główne metody umożliwiające poznanie potrzeb i problemów odbiorców, a także można było doświadczyć  wykorzystanie poznanych narzędzi facylitacyjnych.

 
 
 
1 2 3 4 5 ...10
 
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Zapisz się do newslettera

wyślij

 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij