Aktualności

Sieć kultury. Warsztaty w Bytowie

Otwarte zebranie dla przedsiębiorców

Otwarte zebranie dla przedsiębiorców

Kaszubski Związek Pracodawców, starosta bytowski - Leszek Waszkiewicz i burmistrz Bytowa - Ryszard Sylka zapraszają na otwarte zebranie przedsiębiorców, które odbędzie się w czwartek, 16 listopada 2017 r. o godz. 11:00 w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie przy ul. Podzamcze 34.

 

Tematyka spotkania prowadzona będzie pod hasłem Kaszuby "fair" dla cudzoziemców

Inkubator w Bytowie - 6.11.2017
 
Bezpłatne spotkanie informacyjne „Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020” ​

Bezpłatne spotkanie informacyjne „Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020” ​

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne spotkanie informacyjne „Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020” ​
organizowane w dniu 25 września 2017 r.  w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości
STOLEM w Bytowie.

Inkubator w Bytowie - 15.09.2017
 
Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2017 r.   w KASZUBSKIM INKUBATORZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYTOWIE

Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2017 r. w KASZUBSKIM INKUBATORZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYTOWIE

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej akcji promocyjnej funduszy europejskich pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2017 r. organizowanej przez Gminę Bytów w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lokalnego „PARASOL” - Operatorem Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. 

W dniu 19 maja 2017 r. w godzinach od 8:00 do 16:00 w budynku Inkubatora, zlokalizowanym przy ul. Podzamcze 34 odbędzie się Dzień Otwarty Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Bytowie - szansa na rozwój.

Akcja Dni Otwartych Funduszy Europejskich, koordynowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ma na celu promocję projektów dofinansowanych ze środków unijnych w Polsce. Od 18 do 21 maja 2017 r. w całym kraju odbędą się setki imprez prezentujących tysiące pomysłów zrealizowanych dzięki Funduszom Europejskim.

 

 

Program Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2017 r. 

pn. Dzień Otwarty Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Bytowie

MIEJSCE

KASZUBSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYTOWIE ul. PODZAMCZE 34

DATA

19 maja 2017 r. (piątek)

GODZINA

08:00-16:00

 

Inkubator w Bytowie - 27.04.2017
 
REKRUTACJA DO PROJEKTU : „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMIN POWIATU BYTOWSKIEGO CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ PONADPRZECIĘTNYM WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”.

REKRUTACJA DO PROJEKTU : „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMIN POWIATU BYTOWSKIEGO CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ PONADPRZECIĘTNYM WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”.

Fundacja Rozwoju Lokalnego Parasol zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie pn.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych z gmin powiatu bytowskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym”.

Inkubator w Bytowie - 23.05.2017
 
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI). 

Bezpłatne konsultacje odbędą się ​​7 lipca 2017 r. (piątek), w Kaszubskim
Inkubatorze Przedsiębiorczości STOLEM w Bytowie, ul. Podzamcze 34, w godzinach
09:00-11:30.

Nie prowadzimy zgłoszeń. Czekamy na wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich. 

 

W ramach MPI pracownik LPI FE w Słupsku udzieli bezpłatnych konsultacji w zakresie 
możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. W trakcie dyżuru będzie można się dowiedzieć m.in.: czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do wsparcia, jakie są zasady ubiegania się o środki oraz gdzie należy szukać przydatnych informacji.

 

Szczegółowych informacji na temat MPI udziela:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku

ul. Portowa 13 B; 76-200 Słupsk

tel. 59 846 81 14; 59 846 81 15

email: Slupsk.PIFE@pomorskie.eu

 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Serdecznie zapraszamy.​

Inkubator w Bytowie - 28.06.2017
 
Oferta Pracy- Pomorski Fundusz Pożyczkowy

Oferta Pracy- Pomorski Fundusz Pożyczkowy

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. powołany został z inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego w 2004 r. Jesteśmy Spółką non-profit, której celem jest wspieranie pomorskich mikro
i małych przedsiębiorstw, poprzez udzielanie niskooprocentowanych oraz łatwo dostępnych pożyczek.

Poszukujemy kandydata na stanowisko:

DORADCA KLIENTA

Miejsce pracy: Bytów

Region: pomorskie

Inkubator w Bytowie - 5.07.2017
 
Wkrótce dostępne będą pożyczki dla mikro i małych przedsiębiorstw z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+

Wkrótce dostępne będą pożyczki dla mikro i małych przedsiębiorstw z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+

Wkrótce dostępne będą pożyczki dla mikro i małych przedsiębiorstw z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+

Wkrótce dostępne będą pierwsze pożyczki dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+. W dniu 09.08.2017 w Ministerstwie Rozwoju miało miejsce uroczyste podpisanie umowy operacyjnej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Pomorskim Funduszem Pożyczkowym. W imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego umowę podpisał członek Zarządu BGK Przemysław Cieszyński, a  w imieniu Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego - Prezes Zarządu Aneta Grzębska. W spotkaniu udział wzięli Wiceminister Rozwoju Jerzy Kwieciński, Wiceminister Rozwoju Adam Hamryszczak oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.  

Inkubator w Bytowie - 11.08.2017
 
Ruszyły pożyczki z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+

Ruszyły pożyczki z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+

Od 18 sierpnia b.r. można składać wnioski o pożyczkę do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego z programu RPO WP na lata 2014-2020 – Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+. O pożyczkę ubiegać się mogą mikro i małe przedsiębiorstwa oraz osoby planujące rozpoczęcie działalności na terenie województwa pomorskiego.

Dostępne są dwa produkty: Mikropożyczka do 100 tys. zł oraz Pożyczka Rozwojowa od 100 tys. zł do 300 tys. zł. Pożyczki przeznaczone są na przedsięwzięcia rozwojowe z możliwością finansowania kapitału obrotowego do 50% wartości pożyczki i udzielane są na okres do 60 miesięcy, w tym do 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału. 

Inkubator w Bytowie - 21.08.2017
 
SPOTKANIE NT. FINANSOWYCH MECHANIZMÓW WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, GRUP NIEFORMALNYCH Z SAMORZĄDEM

SPOTKANIE NT. FINANSOWYCH MECHANIZMÓW WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, GRUP NIEFORMALNYCH Z SAMORZĄDEM

W imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacji Pokolenia zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące finansowych mechanizmów współpracy samorządów, organizacji pozarządowych i aktywnych grup mieszkańców. Cykl wydarzeń objął swym patronatem Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Jeśli chcesz pogłębić swoja wiedzę na temat mechanizmów współpracy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z gminą czy powiatem, przyjdź na spotkanie: 25.10.2017 (środa) o godz. 13:00 w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie, przy ul. Podzamcze 34 (sala konferencyjna).

W załączeniu przesyłam zaproszenie zawierające więcej informacji. 

Aby potwierdzić swój udział w spotkaniu, prosimy o wypełnienie formularza: https://goo.gl/forms/F0pZDXjPPs8RLKvJ2

 

 

Serdecznie zapraszamy!

Inkubator w Bytowie - 19.10.2017
 
Spotkanie informacyjne: „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – możliwości finansowania przedsięwzięć w perspektywie finansowej 2014-2020

Spotkanie informacyjne: „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – możliwości finansowania przedsięwzięć w perspektywie finansowej 2014-2020

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 14 listopada 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami finansowania przedsięwzięć przez przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Inkubator w Bytowie - 6.11.2017
 

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku w czerwcu rozpoczął realizację trzyletniego programu „Sieć kultury” skierowanego dla osób zajmujących się edukacją kulturową w województwie pomorskim. Jego zadaniem jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej w działaniach instytucji kultury i oświaty przez tworzenie warunków do współpracy między edukatorami i animatorami kultury.

W dniach 25 - 26 czerwca br. w  Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie spotkali się nauczyciele i edukatorzy, którzy aktywnie działają w obszarze edukacji kulturowej w regionie na bezpłatnych warsztatach: Design Thinking dla kultury, Nowe technologie w edukacji kulturowej i Facylitacja jako narzędzia pracy z grupą.

Na warsztatach przedstawione zostały możliwości wykorzystania nowych technologii w projektach z zakresu edukacji kulturowej, zaprezentowano główne metody umożliwiające poznanie potrzeb i problemów odbiorców, a także można było doświadczyć  wykorzystanie poznanych narzędzi facylitacyjnych.

 
 
 
1... 2 3 4 5 6 ...12
 
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Zapisz się do newslettera

wyślij

 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij