Aktualności

Sieć kultury. Warsztaty w Bytowie

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. zaprasza   do udziału w projekcie „Szansa dla młodych”.

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. zaprasza do udziału w projekcie „Szansa dla młodych”.

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego do udziału w projekcie Szansa dla młodych”.

Inkubator w Bytowie - 1.02.2018
 
Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego, lęborskiego i kościerskiego do udziału w projekcie „Nowy Start”.

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego, lęborskiego i kościerskiego do udziału w projekcie „Nowy Start”.

Celem projektu jest wsparcie osób, które utraciły w ciągu ostatnich 6 m-cy pracę z przyczyn pracodawcy, są w okresie wypowiedzenia lub czują się zagrożone zwolnieniem ( są zatrudnione w zakładach pracy, które w ciągu ostatnich 12 m-cy zwolniły co najmniej 1 pracownika z przyczyn niedotyczących pracowników).

Inkubator w Bytowie - 1.02.2018
 

Bezpłatne seminarium pt. „Potencjał i szanse rozwoju na rynku niemieckim – Hannover Messe jako narzędzie pozyskania rynku”.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego organizuje wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Targami Hanowerskimi bezpłatne seminarium pt. „Potencjał i szanse rozwoju na rynku niemieckim – Hannover Messe jako narzędzie pozyskania rynku”. Seminarium odbędzie się w dniu 29.11.2017r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Sala Okrągła, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego oraz patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju.

Podczas seminarium poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Hannover Messe jako hot spot dla przemysłu 4.0 – charakterystyka targów;
  • Rynek niemiecki jako atrakcyjny rynek zbytu – charakterystyka sektora przemysłowego, potencjał i wskazówki praktyczne;
  • Polsko-niemieckie stosunki handlowe i inwestycyjne;
  • Prawne aspekty prowadzenia działalności na rynku niemieckim: zakładanie spółki/oddziału firmy w Niemczech.
Inkubator w Bytowie - 8.11.2017
 

Szkolenie -poświęcone zasadom przygotowania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na szkolenie organizowane w dniu 17 listopada 2017 r. poświęcone zasadom przygotowania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. 

Inkubator w Bytowie - 14.11.2017
 
Życzenia Świąteczne

Życzenia Świąteczne

Inkubator w Bytowie - 20.12.2017
 
Otwarte zebranie dla przedsiębiorców

Otwarte zebranie dla przedsiębiorców

Kaszubski Związek Pracodawców, starosta bytowski - Leszek Waszkiewicz i burmistrz Bytowa - Ryszard Sylka zapraszają na otwarte zebranie przedsiębiorców, które odbędzie się w czwartek, 16 listopada 2017 r. o godz. 11:00 w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie przy ul. Podzamcze 34.

 

Tematyka spotkania prowadzona będzie pod hasłem Kaszuby "fair" dla cudzoziemców

Inkubator w Bytowie - 6.11.2017
 
Bezpłatne spotkanie informacyjne „Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020” ​

Bezpłatne spotkanie informacyjne „Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020” ​

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne spotkanie informacyjne „Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020” ​
organizowane w dniu 25 września 2017 r.  w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości
STOLEM w Bytowie.

Inkubator w Bytowie - 15.09.2017
 
Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2017 r.   w KASZUBSKIM INKUBATORZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYTOWIE

Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2017 r. w KASZUBSKIM INKUBATORZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYTOWIE

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej akcji promocyjnej funduszy europejskich pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2017 r. organizowanej przez Gminę Bytów w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lokalnego „PARASOL” - Operatorem Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. 

W dniu 19 maja 2017 r. w godzinach od 8:00 do 16:00 w budynku Inkubatora, zlokalizowanym przy ul. Podzamcze 34 odbędzie się Dzień Otwarty Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Bytowie - szansa na rozwój.

Akcja Dni Otwartych Funduszy Europejskich, koordynowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ma na celu promocję projektów dofinansowanych ze środków unijnych w Polsce. Od 18 do 21 maja 2017 r. w całym kraju odbędą się setki imprez prezentujących tysiące pomysłów zrealizowanych dzięki Funduszom Europejskim.

 

 

Program Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2017 r. 

pn. Dzień Otwarty Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Bytowie

MIEJSCE

KASZUBSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYTOWIE ul. PODZAMCZE 34

DATA

19 maja 2017 r. (piątek)

GODZINA

08:00-16:00

 

Inkubator w Bytowie - 27.04.2017
 
REKRUTACJA DO PROJEKTU : „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMIN POWIATU BYTOWSKIEGO CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ PONADPRZECIĘTNYM WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”.

REKRUTACJA DO PROJEKTU : „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMIN POWIATU BYTOWSKIEGO CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ PONADPRZECIĘTNYM WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”.

Fundacja Rozwoju Lokalnego Parasol zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie pn.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych z gmin powiatu bytowskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym”.

Inkubator w Bytowie - 23.05.2017
 
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI). 

Bezpłatne konsultacje odbędą się ​​7 lipca 2017 r. (piątek), w Kaszubskim
Inkubatorze Przedsiębiorczości STOLEM w Bytowie, ul. Podzamcze 34, w godzinach
09:00-11:30.

Nie prowadzimy zgłoszeń. Czekamy na wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich. 

 

W ramach MPI pracownik LPI FE w Słupsku udzieli bezpłatnych konsultacji w zakresie 
możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. W trakcie dyżuru będzie można się dowiedzieć m.in.: czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do wsparcia, jakie są zasady ubiegania się o środki oraz gdzie należy szukać przydatnych informacji.

 

Szczegółowych informacji na temat MPI udziela:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku

ul. Portowa 13 B; 76-200 Słupsk

tel. 59 846 81 14; 59 846 81 15

email: Slupsk.PIFE@pomorskie.eu

 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Serdecznie zapraszamy.​

Inkubator w Bytowie - 28.06.2017
 

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku w czerwcu rozpoczął realizację trzyletniego programu „Sieć kultury” skierowanego dla osób zajmujących się edukacją kulturową w województwie pomorskim. Jego zadaniem jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej w działaniach instytucji kultury i oświaty przez tworzenie warunków do współpracy między edukatorami i animatorami kultury.

W dniach 25 - 26 czerwca br. w  Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie spotkali się nauczyciele i edukatorzy, którzy aktywnie działają w obszarze edukacji kulturowej w regionie na bezpłatnych warsztatach: Design Thinking dla kultury, Nowe technologie w edukacji kulturowej i Facylitacja jako narzędzia pracy z grupą.

Na warsztatach przedstawione zostały możliwości wykorzystania nowych technologii w projektach z zakresu edukacji kulturowej, zaprezentowano główne metody umożliwiające poznanie potrzeb i problemów odbiorców, a także można było doświadczyć  wykorzystanie poznanych narzędzi facylitacyjnych.

 
 
 
1... 2 3 4 5 6 ...12
 
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Zapisz się do newslettera

wyślij

 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij