Aktualności / 2020-06-23

Sieć kultury. Warsztaty w Bytowie

POŻYCZKA NA UTRZYMANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI FIRMY – COVID-19

POŻYCZKA NA UTRZYMANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI FIRMY – COVID-19

POŻYCZKA NA UTRZYMANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI FIRMY – COVID-19

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A. wspiera przedsiębiorców z całego województwa pomorskiego poprzez udzielanie im preferencyjnych pożyczek. Pandemia związana z Covid-19 spowodowała u wielu przedsiębiorców problemy z bieżącą płynnością. Możemy temu zaradzić, gdyż oferujemy możliwość przeznaczenia do 100% kwoty pożyczki na utrzymanie prowadzonej dotychczas działalności, w tym na wynagrodzenia wraz z narzutami pracowników oraz osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Finansujemy też środki obrotowe do 100% kwoty pożyczki.

 

Pożyczka może być przeznaczona na zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych lub innych nakładów związanych z działalnością eksportową.

 

Maksymalna kwota: 300 tys. zł[1]

Okres spłaty: do 84 miesięcy (7 lat)

Oprocentowanie: od 0,00%

Prowizja: od 0,00%

 

Do kwoty 50 tys. zł możliwość uzyskania pożyczki z zabezpieczeniem w postaci TYLKO weksla in blanco![1] Zapytaj o możliwość uzyskania wyższej kwoty pożyczki- projekt przewidywał maksymalną kwotę do 750 000,00 zł

Inkubator w Bytowie - 23.06.2020
 

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku w czerwcu rozpoczął realizację trzyletniego programu „Sieć kultury” skierowanego dla osób zajmujących się edukacją kulturową w województwie pomorskim. Jego zadaniem jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej w działaniach instytucji kultury i oświaty przez tworzenie warunków do współpracy między edukatorami i animatorami kultury.

W dniach 25 - 26 czerwca br. w  Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie spotkali się nauczyciele i edukatorzy, którzy aktywnie działają w obszarze edukacji kulturowej w regionie na bezpłatnych warsztatach: Design Thinking dla kultury, Nowe technologie w edukacji kulturowej i Facylitacja jako narzędzia pracy z grupą.

Na warsztatach przedstawione zostały możliwości wykorzystania nowych technologii w projektach z zakresu edukacji kulturowej, zaprezentowano główne metody umożliwiające poznanie potrzeb i problemów odbiorców, a także można było doświadczyć  wykorzystanie poznanych narzędzi facylitacyjnych.

 
 
 
 
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Zapisz się do newslettera

wyślij

 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij