Aktualności / 2021-11-18

Sieć kultury. Warsztaty w Bytowie

FUNDACJA IMPERIO ZAPRASZA : SCIENCE GARDEN JA W TO WCHODZĘ!

FUNDACJA IMPERIO ZAPRASZA : SCIENCE GARDEN JA W TO WCHODZĘ!

W ramach Programu Wspierania Rozwoju Uczniów Wybitnie Uzdolnionych MEiN nasza organizacja pozarządowa w listopadzie i grudniu br. realizuje projekt skierowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. W procesie rekrutacji zostaną utworzone trzy 20-osobowe grupy uczniów, którzy z wykorzystaniem zdalnej formy nauczania i komunikacji wezmą udział w wybranym zadaniu projektowym (decyduje kolejność zgłoszeń). W każdym bloku tematycznym zostanie przygotowany cykl pięciu wykładów/prelekcji lub pokazów warsztatowych. Uczniowie po ich odsłuchaniu będą mieli do wykonania zadanie, które zostanie określone w trakcie trwania projektu (np. prezentacja, poster, zdjęcia, opowiadanie, itp..). Różnorodność zadań pozwoli na zaangażowanie uczniów o różnych zainteresowaniach i uzdolnieniach. Prace uczestników będą zaprezentowane na stronie projektu, a uczniowie po wykonaniu zadań otrzymają odpowiednie zaświadczenia.

 

Inkubator w Bytowie - 18.11.2021
 

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku w czerwcu rozpoczął realizację trzyletniego programu „Sieć kultury” skierowanego dla osób zajmujących się edukacją kulturową w województwie pomorskim. Jego zadaniem jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej w działaniach instytucji kultury i oświaty przez tworzenie warunków do współpracy między edukatorami i animatorami kultury.

W dniach 25 - 26 czerwca br. w  Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie spotkali się nauczyciele i edukatorzy, którzy aktywnie działają w obszarze edukacji kulturowej w regionie na bezpłatnych warsztatach: Design Thinking dla kultury, Nowe technologie w edukacji kulturowej i Facylitacja jako narzędzia pracy z grupą.

Na warsztatach przedstawione zostały możliwości wykorzystania nowych technologii w projektach z zakresu edukacji kulturowej, zaprezentowano główne metody umożliwiające poznanie potrzeb i problemów odbiorców, a także można było doświadczyć  wykorzystanie poznanych narzędzi facylitacyjnych.

 
 
 
 
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Zapisz się do newslettera

wyślij

 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij