Aktualności

Projekt pt "Szkoła Biznesu"

Projekt pt "Szkoła Biznesu"

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego do udziału w projekcie pn. „Szkoła biznesu”, w ramach którego można uzyskać do 40 tys. zł na otwarcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne lub bierne zawodowo powyżej 30. roku życia, które w ciągu ostatniego roku nie prowadziły firmy, mające miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich powiatu bytowskiego. Każdy uczestnik projektu musi ponadto należeć do co najmniej jednej ze wskazanych grup, tj. kobiety lub osoby z niepełnosprawnościami lub osoby o niskich kwalifikacjach (max. wykształcenie ponadgimnazjalne).

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia i doradztwo przygotowujące do prowadzenia firmy, a także udzielimy wsparcia finansowego w kwocie do 40,2 tys. zł na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Rekrutacja do projektu odbędzie się na przełomie listopad/grudzień 2016 r. Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą na stronie www.marmolowski.pl, w biurze projektu w Bytowie przy ul. Miłej 26, w siedzibie firmy przy ul. 11. Listopada 1. Informację nt. projektu udzielane są również telefonicznie pod numerem 730-000-528.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na spotkania informacyjne, których harmonogram znajduje się  na stronie www.marmolowski.pl w zakładce „Aktualności”.

Projekt „Szkoła biznesu” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 
 
 
 
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Zapisz się do newslettera

wyślij

 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij