Aktualności

Szkolenie -poświęcone zasadom przygotowania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na szkolenie organizowane w dniu 17 listopada 2017 r. poświęcone zasadom przygotowania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. 

W programie szkolenia m.in.:

 • Prawa i obowiązki Beneficjenta Funduszy Europejskich - najważniejsze dokumenty
 • ​Najważniejsze zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów w perspektywie 2014-2020: 
  - Ustawa wdrożeniowa - aktualizacja
  - Kwalifikowalność wydatków - wytyczne horyzontalne
 • Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich
 • Zasady kontroli projektów
 • Informacja i promocja
 • System SL2014
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich


Miejsce i termin szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w piątek 17 listopada 2017 r. w siedzibie Lokalnego Punktu 
Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego), w godz. 9:00 – 13:00.

 

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do dnia 16 listopada 2017 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 .

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Zapisz się do newslettera

wyślij

 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij