Aktualności

Sieć kultury. Warsztaty w Bytowie

LETNIA AKADEMIA ROBOTYKI

LETNIA AKADEMIA ROBOTYKI

Wakacyjna przygoda z LEGO robotami. Zbudujesz i zaprogramujesz roboty!

 

CENA : 200 ZŁ ( 5 DNI PO 2 H)

KIEDY: 5-9 lipiec  / 2-6 Sierpień

ZAPISY: 668 258 003

GDZIE: kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości STOLEM w  Bytowie

Inkubator w Bytowie - 11.06.2021
 
Punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste powietrze

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste powietrze

Od 1 czerwca 2021 r. w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie rozpocznie działalność punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”.

W punkcie będą świadczone usługi dla mieszkańców gminy Bytów obejmujące m.in:
 • indywidualne udzielanie informacji o programie „Czyste powietrze” osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
 • organizacja spotkań dla mieszkańców, informujących o zasadach programu,
 • wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania i składania wniosków dofinansowanie oraz rozliczania przyznanego dofinansowania;
 • informowanie Wnioskodawców o dostępności innych form finansowania inwestycji dotyczących poprawy jakości powietrza, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych m.in. pożyczkach preferencyjnych, programie „Mój Prąd”, programie „Moja Woda”,  premii termomodernizacyjnej i remontowej, uldze termomodernizacyjnej oraz innych dostępnych form finansowania inwestycji;
Działalność punktu będzie odbywać się w systemie hybrydowym (stacjonarnie oraz telefonicznie) w dniach ustalonych w harmonogramie prowadzonej działalności.
Inkubator w Bytowie - 31.05.2021
 
Webinar "Inwestujesz tam, gdzie chcesz - kompleksowe wsparcie w rozwoju przedsiębiorców" z Powiatu Bytowskiego

Webinar "Inwestujesz tam, gdzie chcesz - kompleksowe wsparcie w rozwoju przedsiębiorców" z Powiatu Bytowskiego

zapraszamy do udziału w webinarium biznesowym nt. kompleksowego wsparcia w rozwoju przedsiębiorców, które organizuje Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach cyklu „Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna w drodze”.

Podczas najbliższego spotkania pt. "Inwestujesz tam, gdzie chcesz - kompleksowe wsparcie w rozwoju przedsiębiorców" zaprezentujemy między innymi:

 • Zachęty inwestycyjne i instrumenty wsparcia:
  -> "Polska Strefa Inwestycji" - jak otrzymać ulgi w podatku dochodowym na nowe inwestycje w obszarze Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej? W myśl hasła "Cała Polska jedną strefą inwestycyjną" pomoc publiczna jest dostępna w każdej gminie, na terenach, na których można prowadzić działalność gospodarczą, również na gruntach prywatnych.
 • Specjalistyczne usługi doradcze oferowane przez Słupski Inkubator Technologiczny:
  -> praktyczne wykorzystanie usług pomiarów i skanowania 3D, inżynierii odwrotnej, prototypowania i druku 3D oraz pomiarów termowizyjnych z ziemi i powietrza
  -> usługi usprawniające kontrolę jakości w przemyśle i zoptymalizowanie procesów produkcyjnych
 • Inne instrumenty wsparcia do rozwoju biznesu
  Partnerzy merytoryczni, tj. Agencja Rozwoju Przemysłu, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Agencja Rozwoju Pomorza S.A., przedstawią szeroki wachlarz usług i produktów, ukierunkowanych na wsparcie w rozwoju przedsiębiorców w różnych obszarach.

KIEDY: 07.04.2021 (środa) - godz. 12:00

GDZIE: On-Line. Każda z zarejestrowanych osób otrzyma spersonalizowany link do spotkania.

WIĘCEJ INFORMACJI / REJESTRACJA: na stronie: https://app.evenea.pl/event/sssewdrodzebytowski/

DLA KOGO: Spotkanie jest dedykowane do przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem swojej działalności i/lub realizacją nowych inwestycji na terenie następujących gmin powiatu bytowskiego: Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie.

Inkubator w Bytowie - 6.04.2021
 

Webinarium: „Nowe możliwości finansowania projektów. Stan prac Programów międzynarodowych na lata 2021-2027”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne on-line w dniu 27 maja 2021 r. na temat nowych możliwości wsparcia pomorskich, małych i dużych projektów. Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli JST, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców, którzy chcą pozyskać dofinansowanie w ramach programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Inkubator w Bytowie - 17.05.2021
 

Webinarium "Aktualne możliwości finansowania działań organizacji pozarządowych".

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne webinarium organizowane w dniu 13 kwietnia 2021r.

Na spotkaniu omówione zostaną możliwości uzyskania wsparcia finansowego przez organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej i inne organizacje pożytku publicznego.

W programie min.:

 • Informacja o aktualnych  konkursach skierowanych do organizacji pozarządowych w ramach Funduszy Europejskich, Funduszy Norweskich, oraz z programów krajowych
 • Informacja o otwartych konkursach zleconych przez Zarząd Województwa Pomorskiego

Źródła informacji o Funduszach Europejskich

Inkubator w Bytowie - 1.04.2021
 
Prywatne Centrum Edukacyjne „MARMOŁOWSKI” s.c. realizuje projekt „Akademia zatrudnienia 3”

Prywatne Centrum Edukacyjne „MARMOŁOWSKI” s.c. realizuje projekt „Akademia zatrudnienia 3”

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu lęborskiego, bytowskiego i kościerskiego, które ukończyły 30 rok życia. W ramach projektu można skorzystać ze szkoleń zawodowych kończących się egzaminem, w tym komputerowych ECCC, kursów prawa jazdy kategorii C, E lub D wraz z kursem na przewóz osób/rzeczy, wózek widłowy, koparki i ładowarki oraz wiele innych, które nadają kwalifikacje lub kompetencje zawodowe, a także nawet 6-miesięcznych staży przyuczających do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości 1440,00 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem.

 • Formy wsparcia z jakich skorzystają uczestnicy projektu, będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.
 • Podczas szkoleń uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem, osobą zależną, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie, ubrania robocze, a także wypłacamy stypendium szkoleniowe.
 • Podczas staży uczestników zgłosimy do ubezpieczeń społecznych, wypłacimy stypendium stażowe oraz zapewnimy zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną oraz ubezpieczenie NNW.

                Do projektu zapraszamy osoby, które mają co najmniej 30 lat i są zarejestrowane jako bezrobotne. W szczególności zachęcamy do zgłoszenia się osoby o niskich kwalifikacjach,
z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz kobiety i osoby po 50 roku życia. W sumie ze wsparcia skorzysta 145 osób. Celem projektu jest znalezienie zatrudnienia przez co najmniej 45% osób objętych wsparciem.

REKRUTACJA DO PROJEKTU W DNIACH 15.03.2021 – 26.03.2021 r.

Do kontaktu zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami oraz/lub stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników.

Inkubator w Bytowie - 9.03.2021
 
ROZPOCZYNAMY AKCJĘ 1% POD PARASOL

ROZPOCZYNAMY AKCJĘ 1% POD PARASOL

Jak co roku Fundacja udziela bezpłatnego wsparcia w wypełnianiu rocznej deklaracji podatkowej PIT mieszkańcom powiatu bytowskiego.

 

UWAGA! W tym roku rozliczamy Pity od 15.02.2021 r.

 

Zapraszamy do biura Fundacji w Bytowie  na ul. Podzamcze 34

 

Przekaż nam 1% podatku rozliczając swój PIT – to nic nie kosztuje!
Wystarczy w odpowiedniej rubryce deklaracji PIT wpisać nasz numer KRS 0000240766

Inkubator w Bytowie - 12.02.2021
 

Bezpłatne webinarium: "Kobieta w „koronie”– wykorzystaj dobrze czas i zrealizuj swoje cele"

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne webinarium wszystkie Panie planujące rozwój zawodowy oraz szukające nowych wyzwań w tym niełatwym czasie.

 

Miejsce i termin spotkania: 

Webinarium odbędzie się 17 marca 2021r. w godz. 12:00 - 14:00  w programie ClickMeeting.

Inkubator w Bytowie - 4.03.2021
 
Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. realizuje kursy – komputerowe oraz językowe

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. realizuje kursy – komputerowe oraz językowe

(dostosowane do umiejętności uczestników).
Szkolenia i kursy skierowane są do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT lub znajomości języków obcych.

 

W ramach projektu  osoby te mogą skorzystać z:

-  bezpłatnej nauki dzięki wsparciu Funduszy Unii Europejskiej

- bezpłatnych materiałów szkoleniowych

Zapewniamy:

- dogodne terminy i miejsca szkolenia

- przerwę wakacyjną

Inkubator w Bytowie - 20.01.2021
 
Webinarium pn. "Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia"

Webinarium pn. "Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia"

Webinarium pn. "Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia.”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne on-line w dniu 2 lutego 2021 r. na temat wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Spotkanie adresowane jest do osób powyżej 30 r.ż. zainteresowanych projektami oferującymi dotacje na założenie działalności gospodarczej, w szczególności realizowanymi w ramach Działania 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa  RPO WP 2014-2020.​

Podczas webinarium omówione zostaną następujące zagadnienia:  

 • Najważniejsze zasady projektów oferujących dotacje na założenie działalności gospodarczej
 • Aktualne projekty realizowane w ramach Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa 
  z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla mieszkańców powiatów: słupskiego, bytowskiego, malborskiego, kościerskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego, tczewskiego i człuchowskiego
 • Powiatowe Urzędy Pracy – aktualna oferta
 • Lokalne Grupy Działania – planowane nabory w 2021 roku
 • Preferencyjne pożyczki dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą

 
Miejsce i termin webinarium: 
Webinarium odbędzie się 2 lutego 2021r. w godz. 11.00 - 12.00 w programie ClickMeeting.

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie do dnia 1 lutego 2021r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44

i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora. 
Link do webinaru zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia tj. 2 lutego 2021r.

Organizator webinarium
Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w Słupsku
tel.: 59 714 18 44
e-mail: slupsk.pife@pomorskie.eu
 

Program oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie:​

https://www.rpo.pomorskie.eu/-/webinarium-pn-dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-dla-osob-powyzej-30-roku-zycia-

 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020​

Inkubator w Bytowie - 21.01.2021
 

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku w czerwcu rozpoczął realizację trzyletniego programu „Sieć kultury” skierowanego dla osób zajmujących się edukacją kulturową w województwie pomorskim. Jego zadaniem jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej w działaniach instytucji kultury i oświaty przez tworzenie warunków do współpracy między edukatorami i animatorami kultury.

W dniach 25 - 26 czerwca br. w  Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie spotkali się nauczyciele i edukatorzy, którzy aktywnie działają w obszarze edukacji kulturowej w regionie na bezpłatnych warsztatach: Design Thinking dla kultury, Nowe technologie w edukacji kulturowej i Facylitacja jako narzędzia pracy z grupą.

Na warsztatach przedstawione zostały możliwości wykorzystania nowych technologii w projektach z zakresu edukacji kulturowej, zaprezentowano główne metody umożliwiające poznanie potrzeb i problemów odbiorców, a także można było doświadczyć  wykorzystanie poznanych narzędzi facylitacyjnych.

 
 
 
1 2 3 4 ...17
 
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Zapisz się do newslettera

wyślij

 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij