Aktualności

Pożyczka Inwestycyjna II z Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+

Pożyczka Inwestycyjna II z Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+

Już od 04.07.2022 r. można składać wnioski o udzielnie Pożyczki inwestycyjnej II na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych na terenie województwa pomorskiego

Dla kogo?

Mikro i małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego.

O jaką pożyczkę można się starać?

Pożyczka inwestycyjnej II dostępna do 500.000 zł, na okres do 84 m-c, w tym do 6 m-c karencji w spłacie kapitału.  Wkład własny pożyczkobiorcy nie jest wymagany.

Na co?

Ze środków pożyczki mogą być finansowane inwestycje realizowane na terenie województwa pomorskiego związane z:

 • poprawą potencjału konkurencyjnego,
 • poprawą zdolności do rozszerzania działalności o nowe produkty i usługi,
 • zwiększeniem produktywności,
 • koniecznością dostosowania prowadzonej działalności do ograniczeń w utrzymaniu kontaktów bezpośrednich.

Wyżej wskazane cele realizowane są poprzez inwestycje związane m.in. z:

 1. wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych;
 2. unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa;
 3. modernizacją środków produkcji;
 4. adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności;
 5. wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy;
 6. uruchomieniem lub wzmocnieniem świadczenia usług online, dostosowaniem miejsc pacy do możliwości pracy zdalnej;
 7. rozszerzeniem lub zmianą profilu działalności w odpowiedzi na sytuację epidemiczną.

Z pożyczki możliwe jest finansowanie wydatków inwestycyjnych, a także kapitału obrotowego bezpośrednio związanego z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego (maksymalnie do wysokości 25% kwoty udzielonej pożyczki).

Jaki jest koszt Pożyczki inwestycyjnej II?

Pożyczka oprocentowana jest na zasadach rynkowych. Nominalne oprocentowanie w skali roku na warunkach rynkowych wynosi od 6,41%.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji związanych z udostępnianiem oraz obsługą Pożyczki inwestycyjnej II.

Pożyczka dostępna jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+.

Fundusz przyjmuje wnioski zarówno w formie tradycyjnej jak również online.

Informacje o projekcie dostępne są w zakładce projekty.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi regionalnymi doradcami klienta oraz do zapoznania się z dokumentami znajdującymi się w zakładce oferta.

Informacja o naborze wniosków https://pfp.gda.pl/aktualnosc-347-rusza_nabor_wnioskow_na_pozyczke.html

 
 
 
 
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Zapisz się do newslettera

wyślij

 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij