Aktualności

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. zaprasza   do udziału w projekcie „Szansa dla młodych”.

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. zaprasza do udziału w projekcie „Szansa dla młodych”.

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego do udziału w projekcie Szansa dla młodych”.

 Do projektu zapraszamy osoby bierne zawodowo nieuczestniczące w szkoleniu lub kształceniu w systemie stacjonarnym, w wieku 18-29 lat. W szczególności zachęcamy do zgłoszenia się osoby bez doświadczenia zawodowego i o niskich kwalifikacjach. W sumie ze wsparcia skorzystają 24 osoby.

Celem projektu jest zaktywizowanie  wszystkich osób objętych wsparciem.

W ramach projektu oferujemy szkolenia zawodowe oraz 5, 6 lub 7 miesięczne staże przyuczające do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1000 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem.

Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.

 Podczas szkoleń uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie oraz stypendium szkoleniowe.

 Podczas staży uczestnikom wypłacimy stypendium stażowe oraz zapewnimy zwrot kosztów dojazdu oraz ubezpieczenie NNW.

 

            Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w biurze projektu przy ul. Szarych Szeregów 2A/3P, 77-100 Bytów.  

Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje nt. wsparcia są dostępne w biurze projektu i na stronie www.marmolowski.pl.

Informacje udzielane są także telefonicznie pod numerem: 796 000 054 .

 

Do kontaktu zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby szkoleniami oraz stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników.

 

Projekt „Szansa dla młodych” jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 
 
 
 
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Zapisz się do newslettera

wyślij

 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij