Aktualności

ZOSTAŃ LIDEREM/KĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ – rusza I edycja Szkoły Liderów Przedsiębiorczości Społecznej organizowanej przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Słupsku.

ZOSTAŃ LIDEREM/KĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ – rusza I edycja Szkoły Liderów Przedsiębiorczości Społecznej organizowanej przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Słupsku.

 Jak wzmocnić swoje umiejętności liderskie, skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem społecznym i budować jego markę? Jak pozyskiwać fundusze i partnerów biznesowych?

6 dni szkoleń, 12 uczestników i uczestniczek, doskonale przygotowani trenerzy i trenerki, przestrzeń do wzajemnej inspiracji, wymiany doświadczeń, rozwoju osobistego, nowe umiejętności i kontakty.

Szukamy osób, które:

 • są lub chcą zostać liderami/kami w swojej małej lub dużej społeczności działającej w obszarze przedsiębiorczości społecznej,
 • chcą rozwijać swoje umiejętności liderskie, aby skuteczniej zarządzać swoją organizacją i jej zasobami,
 • zajmują się zarządzaniem w swojej organizacji pozarządowej i chcą zdobyć kompetencje potrzebne do prowadzenia działalności odpłatnej lub gospodarczej.

Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Słowińska Grupa Rybacka i Partnerstwo Dorzecze Słupi zapraszają:

 • przedstawicieli/ki przedsiębiorstw społecznych i instytucji publicznych,
 • lokalnych animatorów/ki,
 • wolontariuszy/ki oraz członków/inie grup nieformalnych/grup inicjatywnych a także tych, którzy/e chcą wzmocnić swoje kompetencje liderskie i poszerzyć wiedzę z obszaru ekonomii społecznej.

 Oferujemy:

 • szkolenie umiejętności liderskich w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym,
 • inspirujące zajęcia z doświadczonymi trenerami/kami, którzy/e swoją wiedzę i umiejętności opierają na doświadczeniu zawodowym,
 • certyfikat ukończenia Szkoły Liderów Przedsiębiorczości Społecznej.

 Co w programie?

Program Szkoły Liderów Przedsiębiorczości Społecznej:

1.    Podstawy ekonomii społecznej i podstawowe obowiązki związane z prowadzeniem podmiotu ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społecznego.

2.       Rola lidera/ki w zarządzaniu organizacją i zasobami ludzkimi.

3.       Budowanie strategii podmiotu ekonomii społecznej krok po kroku.

4.       Budowanie relacji z otoczeniem. Promocja działań organizacji, budowanie marki i wizerunku podmiotu ekonomii społecznej.

5.       Tworzenie biznesplanu i montaż finansowy.

6.       Monitoring i ewaluacja działań.

 Miejsce szkoleń:  Równolegle będą prowadzone 3 edycje szkoły w Lęborku, Słupsku i Bytowie. Możesz zgłosić Swój udział do Szkoły Liderów w wybranym przez Siebie mieście.


Czas trwania: Szkoła Liderów Przedsiębiorczości to cykl 6 jednodniowych spotkań, łącznie 42 godziny. Plan spotkań na najbliższy miesiąc:

 

LĘBORK

SŁUPSK

BYTÓW

11 maj 2017 (czwartek)

12 maj 2017 (piątek)

24 maj 2017  (środa)

25 maj 2017 (czwartek)

26 maj 2017 (piątek)

2 czerwiec 2017 (piątek)

 

 O Nas

Trenerzy i Trenerki Szkoły Liderów Przedsiębiorczości Społecznej  posiadają wieloletnie doświadczenie w udzielaniu wsparcia rozwojowego m.in. z zakresu: planowania finansowego, strategii marketingowych oraz zarządzania zespołem pracowniczym. Na co dzień zarządzają PES  a także pełnią wiele innych funkcji m.in. doradców/czyń i tutorów/ek -  NGO, PES, grup nieformalnych i grup inicjatywnych wspierając ich w tworzeniu Indywidualnych Ścieżek Rozwoju, oprócz tego są facylitatorami/kami budowania partnerstw lokalnych. Ich doświadczenie potwierdzone jest licznymi certyfikatami, w tym międzynarodowymi, m.in. certyfikat facylitatora budowania partnerstw lokalnych (Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych SPLOT); Szkoła Liderów Organizacji Pozarządowych (Stowarzyszenie Szkoła Liderów); Międzynarodowy Certyfikat Professional Coach - Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego i Erickson International College (Kanada); Międzynarodowy Certyfikat Trenera w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju wydany przez Edexcel i BTEC Professional Qualifications (UK).

 Jak aplikować?  Jakie są kryteria rekrutacji?

 • Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy załączony do zaproszenia lub pobrać go z naszego profilu na facebooku - facebook.com/Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Słupsku

Formularze dostępne są również w punktach informacyjnych OWES:

w Słupsku Centrum Inicjatyw Obywatelskich ul. Sienkiewicza 19 76-200 Słupsk

w Bytowie, Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości ul. Podzamcze 34 77- 100 Bytów

w Lęborku ul. Krzywoustego 1, pok 135, 84- 300 Lębork

 

 • Głównym kryterium wyboru uczestników/czek będzie dotychczasowe doświadczenia w działalności na rzecz społeczności lokalnej ze szczególnym naciskiem na obszar ekonomii społecznej.
 • Uczestnikami szkoleń mogą być przede wszystkim osoby aktywnie działające na terenie powiatów słupskiego oraz m. Słupska, powiatu lęborskiego i bytowskiego.

Formularze prosimy odesłać drogą elektroniczną na adres cio@cio.slupsk.pl lub dostarczyć do wybranego punktu informacyjnego w Słupsku, Lęborku lub Bytowie do 04 maja  2017.

 O zakwalifikowaniu się do Szkoły Liderów Przedsiębiorczości Społecznej oraz o szczegółowym przebiegu szkoleń (godzina, dokładny adres i program) poinformujemy każdego kandydata/kę  indywidualnie do dnia 8 maja 2017.

 

Wszystkich niezbędnych informacji udzielą Państwu:

w Słupsku  - Małgorzata Kiernicka oraz Ewa Bojarska pod nr tel. 59 840 29 20

W Bytowie  - Piotr Pradela pod nr tel. 533 339 188

W Lęborku – Marta Wolff pod nr tel. 694 242 952

 

Organizatorzy pokrywają koszty udziału w szkole, w tym wyżywienia, materiałów szkoleniowych, zwracają część kosztów podróży oraz w razie potrzeby zapewniają koszt opieki nad osobami zależnymi.

 

Szkoła Liderów Przedsiębiorczości Społecznej organizowana jest w ramach projektu “Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.3 Ekonomia Społeczna, Poddziałanie 6.3.2 Podmioty Ekonomii Społecznej.

 
 
 
 
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Zapisz się do newslettera

wyślij

 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij