Aktualności

Sieć kultury. Warsztaty w Bytowie

POŻYCZKA NA UTRZYMANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI FIRMY – COVID-19

POŻYCZKA NA UTRZYMANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI FIRMY – COVID-19

POŻYCZKA NA UTRZYMANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI FIRMY – COVID-19

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A. wspiera przedsiębiorców z całego województwa pomorskiego poprzez udzielanie im preferencyjnych pożyczek. Pandemia związana z Covid-19 spowodowała u wielu przedsiębiorców problemy z bieżącą płynnością. Możemy temu zaradzić, gdyż oferujemy możliwość przeznaczenia do 100% kwoty pożyczki na utrzymanie prowadzonej dotychczas działalności, w tym na wynagrodzenia wraz z narzutami pracowników oraz osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Finansujemy też środki obrotowe do 100% kwoty pożyczki.

 

Pożyczka może być przeznaczona na zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych lub innych nakładów związanych z działalnością eksportową.

 

Maksymalna kwota: 300 tys. zł[1]

Okres spłaty: do 84 miesięcy (7 lat)

Oprocentowanie: od 0,00%

Prowizja: od 0,00%

 

Do kwoty 50 tys. zł możliwość uzyskania pożyczki z zabezpieczeniem w postaci TYLKO weksla in blanco![1] Zapytaj o możliwość uzyskania wyższej kwoty pożyczki- projekt przewidywał maksymalną kwotę do 750 000,00 zł

Inkubator w Bytowie - 23.06.2020
 
Projekt " Szkoła biznesu 2"

Projekt " Szkoła biznesu 2"

Prywatne Centrum Edukacyjne „ Marmołowski” s.c.  zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego do skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach projektu „ Szkoła biznesu 2”.

Wsparcie w projekcie ukierunkowane jest na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej, w szczególności poprzez:

  • Wsparcie w postaci usług szkoleniowych udzielanych na etapie poprzedzających rozpoczęcie działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, jako wsparcie uzupełniające do pomocy finansowej)
  • Wsparcia finansowego na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 23 050,00 zł.
  • Finansowego wsparcia pomostowego przyznawanego na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących w kwocie do 2 600,00 zł miesięcznie od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej ( łącznie 31 200,00 zł. )

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne, które mają co najmniej 30 lat i w ciągu ostatniego roku nie prowadziły firmy, mające miejsce zamieszkania na obszarze następujących gmin powiatu bytowskiego: Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą  od 29.06.2020r. do 10.07.2020r.w Bytowie, przy ul. Zaułek Drozdowy 2.

Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje nt. wsparcia są dostępne na stronie www.marmolowski.pl zakładka Projekty unijne „Szkoła biznesu 2”. Warunkiem zgłoszenia się do projektu będzie złożenie formularza rekrutacyjnego w ogłoszonym terminie rekrutacji.

 

Projekt „ Szkoła biznesu 2” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 05.07. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP) „Nowe mikroprzedsiębiorstwa”.

 

Inkubator w Bytowie - 9.06.2020
 
Projekt „Akademia młodych 4”

Projekt „Akademia młodych 4”

Twin Media Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego, lęborskiego i  kościerskiego do skorzystania ze wsparcia oferowanego w  ramach II edycji projektu „Akademia młodych 4”. Do projektu zapraszamy osoby bierne zawodowo lub niezarejestrowane w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat z powiatu bytowskiego, lęborskiego i kościerskiego. W sumie ze wsparcia skorzysta co najmniej 60 osób.

 

W ramach projektu można skorzystać:

Inkubator w Bytowie - 1.06.2020
 

Koronawirus – samorząd województwa uruchamia specjalną stronę dla pomorskich firm

Samorząd Województwa Pomorskiego uruchomił stronę internetową dla przedsiębiorców i firm z naszego regionu, które zostały dotknięte skutkami epidemii. Strona ma być narzędziem skupiającym informacje o wszystkich formach dostępnego obecnie wsparcia. Strona jest dostępna pod adresem pomocdlafirm.pomorskie.eu.

Inkubator w Bytowie - 16.04.2020
 

WSPARCIE POMORSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH PODEJMUJĄCYCH DZIAŁANIA POMOCE NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIU EPIDEMII COVID-19

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o wsparciu pomorskich organizacji pozarządowych podejmujących działania pomoce na rzecz przeciwdziałaniu epidemii COVID-19. W związku z powyższym zapraszamy do składania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej. Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej: www.rops.pomorskie.eu oraz facebooku.

Linki poniżej

 

https://rops.pomorskie.eu/-/dzialasz-w-orgnizacji-wystap-o-srodki-w-formie-malych-grantow-dla-ngo-w-zwiazku-z-covid-19-ogloszenie-

 

https://www.facebook.com/rops.pomorskie/posts/926800561084466

Inkubator w Bytowie - 24.04.2020
 
ROZPOCZYNAMY AKCJĘ 1% POD PARASOL

ROZPOCZYNAMY AKCJĘ 1% POD PARASOL

Przekaż nam 1% podatku rozliczając swój PIT – to nic nie kosztuje!
Wystarczy w odpowiedniej rubryce deklaracji PIT wpisać nasz numer KRS 0000240766

 

Jak co roku Fundacja udziela bezpłatnego wsparcia w wypełnianiu rocznej deklaracji podatkowej PIT mieszkańcom powiatu bytowskiego.

 

Zapraszamy do biura Fundacji na ul. Podzamcze 34


Inkubator w Bytowie - 24.02.2020
 
Mobilny Punkt Informacyjny MPI w Bytowie - ODWOŁANO!

Mobilny Punkt Informacyjny MPI w Bytowie - ODWOŁANO!

Szanowni Państwo,

 

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa"), w trosce o zdrowie pracowników oraz klientów od 11 marca 2020 r. do odwołania, pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Pomorzu nie będą udzielali konsultacji bezpośrednich. Odwołany zostaje Mobilny Punkt Informacyjny w Bytowie, który zaplanowany był na 31.03.2020 r. 

 

Jednocześnie informujemy, że bez zmian udzielane będą porady telefoniczne oraz poprzez e-mail. Kontakt do Punktu:

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku

Budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego

ul. Portowa 13 B; 76-200 Słupsk

tel. 59 714 18 44; 59 714 18 45

fax: 59 714 18 46

email: Slupsk.PIFE@pomorskie.eu;

www.pomorskiewunii.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.facebook.com/LPIFESlupsk

Godziny otwarcia Punktu:

poniedziałek: 8:00-18:00

wtorek-piątek: 8:00-16:00​

Inkubator w Bytowie - 3.03.2020
 
„DOTACJE NA START”.

„DOTACJE NA START”.

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego, lęborskiego i kościerskiego do udziału w projekcie „DOTACJE NA START”.

Celem projektu jest wsparcie osób młodych w wieku 18-29 lat, pozostających bez zatrudnienia (biernych zawodowo oraz bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy).

W ramach projektu można skorzystać ze wsparcia szkoleniowo – doradczego i finansowego do 45 tys. zł. umożliwiającego otwarcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Wsparcie oferowane w ramach projektu będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego z uczestników.

Rekrutacja do projektu odbędzie się w terminie 16.03.2020 r.- 27.03.2020 r. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne od 28 lutego 2020 w biurze projektu, punktach obsługi Uczestników oraz na w/w stronie internetowej. Dokumenty należy składać w terminie rekrutacji, w dni robocze w godzinach 8:30- 15:30 w poniżej wskazanych punktach obsługi Uczestników.

Jednocześnie informujemy, że 13 marca 2020 r. o godz. 11:00  w Bytowie przy ul. Zaułek Drozdowy 2 odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie.

 

PUNKTY OBSŁUGI:

PCE „ Marmołowski”

Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów

----------------------------------------

Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości „STOLEM” w Lęborku

ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork

----------------------------------------

Budynek Szkoły Branżowej w Kościerzynie

ul. Strzelecka 34, 83-400 Kościerzyna

 

Szczegółowe informacje nt. projektu dostępne są na stronie internetowej www.marmolowski.pl w zakładce Projekty unijne -> Dotacje na start. Informacje udzielamy również telefonicznie pod numerem: 730 000 528.

 

Inkubator w Bytowie - 24.02.2020
 
Spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie dla młodych”,

Spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie dla młodych”,

W programie spotkania m.in.: 

 

  • Dotacje na założenie działalności gospodarczej oraz szkolenia zawodowe, kursy, staże. 
  • Inne możliwości wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej – omówienie oferty Powiatowego Urzędu Pracy. 
  • Preferencyjne pożyczki na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej.
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.    
Inkubator w Bytowie - 14.01.2020
 

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W STYCZNIU 2020 R.

 

 ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE PORADY PRAWNE.

 

Najbliższe terminy porad prawnych :

  • 15.01.2020 r.
  • 22.01.2020 r.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja na porady pod numerem telefonu :

 59 721 24 77 lub osobiście w recepcji.

Inkubator w Bytowie - 11.12.2019
 

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku w czerwcu rozpoczął realizację trzyletniego programu „Sieć kultury” skierowanego dla osób zajmujących się edukacją kulturową w województwie pomorskim. Jego zadaniem jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej w działaniach instytucji kultury i oświaty przez tworzenie warunków do współpracy między edukatorami i animatorami kultury.

W dniach 25 - 26 czerwca br. w  Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie spotkali się nauczyciele i edukatorzy, którzy aktywnie działają w obszarze edukacji kulturowej w regionie na bezpłatnych warsztatach: Design Thinking dla kultury, Nowe technologie w edukacji kulturowej i Facylitacja jako narzędzia pracy z grupą.

Na warsztatach przedstawione zostały możliwości wykorzystania nowych technologii w projektach z zakresu edukacji kulturowej, zaprezentowano główne metody umożliwiające poznanie potrzeb i problemów odbiorców, a także można było doświadczyć  wykorzystanie poznanych narzędzi facylitacyjnych.

 
 
 
1 2 3 4 ...16
 
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Zapisz się do newslettera

wyślij

 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij