Aktualności

Sieć kultury. Warsztaty w Bytowie

Mikropożyczka - ostatni miesiąc na złożenie wniosku do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.

Mikropożyczka - ostatni miesiąc na złożenie wniosku do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.

Pozostał miesiąc na skorzystanie z Mikropożyczki finansowanej ze środków unijnych w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+. Wnioski składać można jeszcze w czerwcu, do wykorzystania limitu środków. Do tej pory z Mikropożyczki skorzystało ponad 370 przedsiębiorców na kwotę blisko 21 mln zł.

 

Dla kogo?

Mikro i małych przedsiębiorstw rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą, które realizują przedsięwzięcia rozwojowe (inwestycje) na terenie województwa pomorskiego.

 

Inkubator w Bytowie - 10.06.2019
 
DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH I KASZUBSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH I KASZUBSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Program Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2019 r.

pn. Dzień Otwarty Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Bytowie

MIEJSCE

KASZUBSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYTOWIE ul. PODZAMCZE 34

DATA

10 maja 2019 r. (piątek)

GODZINA

08:00-16:00

Inkubator w Bytowie - 26.04.2019
 
Mobilnego Punktu Informacyjnego w Bytowie

Mobilnego Punktu Informacyjnego w Bytowie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI). 

Bezpłatne konsultacje odbędą się: ​

Inkubator w Bytowie - 6.05.2019
 
Bezpłatne spotkanie informacyjne w Słupsku pt.: „Fundusze Europejskie na aktywizację zawodową i podnoszenie kwalifikacji”

Bezpłatne spotkanie informacyjne w Słupsku pt.: „Fundusze Europejskie na aktywizację zawodową i podnoszenie kwalifikacji”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 17 kwietnia 2019 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia na aktywizację zawodową i podnoszenie kwalifikacji ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Inkubator w Bytowie - 2.04.2019
 
Spotkanie informacyjne w Słupsku pt.:  „Aktywna i bezpieczna. Wsparcie dla kobiet z Funduszy Europejskich.”,

Spotkanie informacyjne w Słupsku pt.: „Aktywna i bezpieczna. Wsparcie dla kobiet z Funduszy Europejskich.”,

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 25 marca 2019 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia przez kobiety ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. 

Inkubator w Bytowie - 14.03.2019
 

Szkolenie: „Dostępność w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej”

W programie szkolenia m.in.:

  • Wytyczne w zakresie równości szans i niedyskryminacji,
  • Standard informacyjno-promocyjny i jego praktyczne zastosowanie w projekcie,
  • Standard cyfrowy i jego praktyczne zastosowanie w projekcie,
  • Standard szkoleniowy i jego praktyczne zastosowanie w projekcie,
  • Standard edukacyjny i jego praktyczne zastosowanie w projekcie,
  • Standard transportowy i jego praktyczne zastosowanie w projekcie,
  • Standard architektoniczny i jego praktyczne zastosowanie w projekcie.
Inkubator w Bytowie - 13.03.2019
 
MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W BYTOWIE 19.03.2019

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W BYTOWIE 19.03.2019

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI). 

Bezpłatne konsultacje odbędą się: ​

  • ​19 marca 2019 r. w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STOLEM w Bytowie, ul. Podzamcze 34, w godzinach: 10:00-12:30
Inkubator w Bytowie - 12.03.2019
 
Spotkanie informacyjne w Bytowie:

Spotkanie informacyjne w Bytowie:

Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020. Przedsiębiorco skorzystaj!”

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 28 lutego 2019 r. dotyczące możliwości pozyskania przez przedsiębiorców wsparcia na rozwój w ramach Funduszy Europejskich.

 

Inkubator w Bytowie - 12.02.2019
 
Spotkanie w sprawie programu Czyste Powietrze

Spotkanie w sprawie programu Czyste Powietrze

Spotkanie w sprawie programu Czyste Powietrze wymiana kotłów i termomodernizacja budynków, możliwe 90% dotacji:

Czwartek, 21.03.2019r.

Inkubator w Bytowie - 7.02.2019
 

INFORMACJA O MULTI IP

Informujemy , że firma MULTI-IP nie ma siedziby pod adresem  ul. Podzamcze 34 ,77-100 Bytów. Pomimo otrzymywanych pism z tym adresem we wszelkich sprawach należy kontaktować się z  :

Doradcą Restrukturyzacyjnym  Wiesław Milinkiewicz Żabi Kruk 14  80-822 Gdańsk  tel. 602 628 329

 

Inkubator w Bytowie - 23.01.2019
 

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku w czerwcu rozpoczął realizację trzyletniego programu „Sieć kultury” skierowanego dla osób zajmujących się edukacją kulturową w województwie pomorskim. Jego zadaniem jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej w działaniach instytucji kultury i oświaty przez tworzenie warunków do współpracy między edukatorami i animatorami kultury.

W dniach 25 - 26 czerwca br. w  Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie spotkali się nauczyciele i edukatorzy, którzy aktywnie działają w obszarze edukacji kulturowej w regionie na bezpłatnych warsztatach: Design Thinking dla kultury, Nowe technologie w edukacji kulturowej i Facylitacja jako narzędzia pracy z grupą.

Na warsztatach przedstawione zostały możliwości wykorzystania nowych technologii w projektach z zakresu edukacji kulturowej, zaprezentowano główne metody umożliwiające poznanie potrzeb i problemów odbiorców, a także można było doświadczyć  wykorzystanie poznanych narzędzi facylitacyjnych.

 
 
 
1 2 3 4 ...14
 
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Zapisz się do newslettera

wyślij

 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij